Evcie

De Evcie is de commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren van een maandelijkse activiteit. Bij deze activiteit kun je denken aan evenementen als bowlen, een kroegentocht of een pubquiz. Daarnaast ben je als evcie ook verantwoordelijk voor het organiseren van twee grote Domrenner feesten per jaar, mogelijk in combinatie met andere SSV's. Zo heeft de evcie afgelopen jaar voor het eerst de bijzonder succesvolle domrenner biercantus georganiseerd, in combinatie met 3 andere SSV's. De evcie zal bestaan uit ongeveer 6 tot 8 personen, waarvan een deel zich afsplitst rond de organisatie van een groot feest, en de Escalacie zal vormen. De overige commissieleden zullen zich in die periode bezig houden met het organiseren van de maandelijkse activiteiten, terwijl de Escalacie zich buigt over het organiseren van het halfjaarlijkse feestgedruis. 

De evcie kun je bereiken door een mail te sturen naar evcie@domrenner.nl

Fotoalbums legendarische Evcie activiteiten: 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7 


De globale tijdsbesteding van een evcie commissielid kan als volgt worden ingeschat:

Voor elk maandelijkse evcie activiteit:

  • 1x vergadering (1-2 uur), op afspraak
  • aanwezigheid bij activiteit (2-5 uur), volgens jaarplanning
  • Voorbereiding evenement (1-4 uur), flexibel / voorafgaand aan evenement

Voor de twee grote feesten:

  • extra wekelijkse vergadering in de maand voor het feest (1-2 uur per vergadering)
  • Voorbereiding feest (5-10 uur)
  • Aankleding feest / aanwezigheid bij feest (10 uur)


Evementencommissie

Lisanne Bevers (2018) -
Mitchel Broers (2015) -
Marcel van der Graaff (2016) -
Luc ten Hoorn (2019) -
Pepijn Joep Janssen (2018) -
Freya Leenders (2019) -
Florian Lerch (2019) -
evcie.jpg