Introcommissie

De introductiecommissie is verantwoordelijk voor het begeleiden van nieuwe leden, die zich aan het begin van het verenigingsjaar aanmelden. Nieuwe leden kunnen zich opgeven voor de 'eerstejaarswaaier'. Twee enthousiaste ouderejaars nemen de begeleiding op zich en organiseren leuke activiteiten, zodat iedereen zich snel op zijn plek voelt binnen de vereniging! Ook de organisatie van activiteiten tijdens de UIT zal ondersteund worden door deze commissie.


Introductiecommissie

Claire Frissen (2016) -
Okke Koel (2016) -
Nienke Pronk (2016) -
Jelle Spooren (2015) -
introkamp17_016.jpg

Onze sponsoren