Trainingszones

In de trainingsleer zijn een aantal zones te onderscheiden. In het figuur hieronder is weergegeven wat het effect is van de trainingszone. De intensiteit kan een duurtraining kan berekend worden met de formule van Karvonen. Deze is toepasbaar bij trainen met hartslag.

Trainingsintensiteit = (trainingshartfrequentie - rusthartfrequentie)) / (maximale hartslagfrequentie - rusthartfrequentie)
Een vuistregel voor een effectief duurprogramma is een intensiteit boven de 60% berekend met de formule van Karvonen (Duur 1).
De maximale hartslag kan bepaald worden aan de hand van de hoogste behaalde hartfrequentie tijdens een maximale inspanningstest. Schattingen aan de hand van formules als 220 - leeftijd of 210 - (0,65 x leeftijd) zijn erg onnauwkeurig voor de individuele sporter en daardoor niet bruikbaar. Hiervoor in de plaats kan beter de hoogste behaalde hartslag tijdens een recente wedstrijd worden genomen.