Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is iemand binnen U.S.W.V. de Domrenner bij wie je als lid terecht kunt wanneer je ergens mee zit. Dit kan van alles zijn, van persoonlijke problemen tot onopgeloste ruzies.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk gehandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan ook fungeren als bemiddelaar. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. 

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat hij of zij niet over je melding mag spreken tenzij je hierom hebt gevraagd. Uitzondering hierop is wanneer enig wettelijk voorschrift de vertrouwenspersoon tot mededeling verplicht. 

Waarom een vertrouwenspersoon?

Als bestuur vinden wij het heel belangrijk dat onze vereniging een veilige plek is waar iedereen zich prettig voelt. Om te voorkomen dat mensen zich ongehoord voelen in een bepaalde situatie of rondlopen met een probleem wat ze niet makkelijk kwijt kunnen, hebben wij vertrouwenspersonen. Wij hopen dat dit de fijne sfeer van de Domrenner ondersteunt en dat iedereen zich op deze manier goed kan (blijven) voelen binnen de vereniging. 

Vertrouwenspersonen U.S.W.V. de Domrenner

De Domrenner heeft twee vertrouwenspersonen: David Janssen en Sofie van der Laan. Beiden zijn lange tijd actief geweest binnen de vereniging, maar staan er nu niet meer middenin. Ze zijn dus bekend met alle facetten van de Domrenner. Heb je problemen met iemand en komen jullie er samen niet uit? Of zit je ergens mee waar je binnen de vereniging met niemand of wil, of kan praten? Neem dan contact met één van de vertrouwenspersonen. Zij zullen dan een luisterend oor bieden, adviseren, bijstaan, samen naar een oplossing zoeken en/of bemiddelen.

Praat je liever met een vertrouwenspersoon buiten de vereniging? Ook dat is mogelijk. De Sportraad heeft vertrouwenspersonen die je altijd kunt contacteren.